Jak wygląda współpraca

Współpraca rozpoczyna się od podpisania partnerskiej umowy pomiędzy Klientem a KFK SERVICES. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w pełnym zakresie KFK SERVICES reprezentuje Klienta przed wszystkimi urzędami. W imieniu Klienta KFK SERVICES sporządza i składa deklaracje do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzi korespondencję z właściwymi urzędami oraz reprezentuje Klienta w trakcie kontroli prowadzonej przez organ do tego uprawniony.

Wszelkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są odbierane przez KFK SERVICES z siedziby firmy Klienta na początku każdego następnego miesiąca. Do 15 - go każdego miesiąca telefonicznie lub pocztą e-mail informujemy o płatnościach z tytułu zobowiązań budżetowych. Dodatkowo na życzenie Klient otrzymuje kod dostępu umożliwiający wejście do internetowej bazy danych, w której to zamieszczone są informacje o podatkach i wynikach ekonomicznych firmy.

Na życzenie Klienta prace księgowe wykonywane są również w siedzibie firmy klienta.

Każdy Klient traktowany jest indywidualnie.

Informacje dla klientów

Jeśli jesteś naszym Klientem i chcesz sprawdzić swoje podatki i wyniki firmy?

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować?

Oferta

Jeśli chcesz zapoznać się z naszą ofertą