Osoba notuje rzeczy do zeszytu

Nadzór księgowy oraz auty podatkowo-księgowy

Usługi z zakresu nadzoru księgowego

Nadzór księgowy stanowi istotny element funkcjonowania firmy. Wiąże się z kontrolą formalno-rachunkową dowodów księgowych oraz weryfikacją poprawności zapisów, które zostały wprowadzone. Usługi księgowe obejmują także pomoc w przygotowaniu dokumentów i sprawozdań finansowych. Nadzór stanowi rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Tarnowskich Górach lub okolicach i potrzebują bieżącego monitoringu przepływu transakcji. Usługi księgowe tego typu mogą być realizowane przez firmy zewnętrzne. Jako zespół KFK-Services dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić merytorycznego wsparcia i dopasować się do potrzeb Klienta.

Audyt podatkowo-księgowy — praca doradcy podatkowego

Zespół KFK-Services przeprowadzi audyt podatkowo-księgowy, dzięki któremu możliwa będzie ocena poprawności dokonywanych rozliczeń. Usługa polega na weryfikacji informacji zawartych w księdze rachunkowej z zapisami dotyczącymi ustawy o rachunkowości. Doradca podatkowy, po dokonaniu analizy, opracowuje szczegółowy raport, który przekazywany jest przedstawicielowi firmy. Audyt pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa poprzez zredukowanie potencjalnego ryzyka. W razie wykrycia nieprawidłowości zatrudniony przez KFK-Services doradca podatkowy pomoże w korekcie dokumentacji. Na podstawie zebranych danych będziemy w stanie wskazać obszary wymagające usprawnienia. Nasze usługi dedykowane są przedsiębiorcom z Tarnowskich Gór, Katowic, Gliwic i okolic.

Zainteresowany / na?

skontaktujemy się z Tobą.

Uzupełnij formularz i wyślij.