Widok na biuro z komputerami

Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych – usługi KFK Services

Każdy przedsiębiorca, którego przepisy zobowiązują do prowadzenia pełnej rachunkowości musi pamiętać o specyfice ksiąg handlowych. Obowiązek ten spoczywa m.in. na osobach fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły 2000000 euro lub więcej. W dużym uproszczeniu, księgi handlowe stanowią zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce wewnątrz firmy. Są one zbiorami zapisów księgowych, sald i obrotów. Oferujemy pełne wsparcie dla małych i dużych przedsiębiorców.

Zainteresowany / na?

skontaktujemy się z Tobą.

Uzupełnij formularz i wyślij.